Upravit stránku

1. Výzva dotačního programu OPPIK

13.02.2017Kopecký Jakub

Tisková zpráva: Praha, 10. února 2017

Společnost KBA-Grafitec s.r.o. využila 1. výzvy dotačního programu OPPIK podporujícího energeticky úsporná opatření v podnikatelské sféře pro realizaci decentralizace tepelného hospodářství.

V červnu 2015 byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) vyhlášena výzva na podporu energeticky úsporných opatření v podnikatelské sféře.

Vedení společnosti KBA-Grafitec s.r.o. se proto rozhodlo využít této příležitosti a ve spolupráci s odborným poradcem SEVEn Energy s.r.o. podalo žádost o podporu na „energeticky úsporný projekt“, jenž spočívá v rekonstrukci tepelného hospodářství decentralizující systém vytápění v rámci celého areálu při kompletním zrušení původní parní kotelny, včetně parních rozvodů.

Žádost o podporu prošla úspěšně hodnocením, což bylo na začátku února t.r. potvrzeno Min. průmyslu a obchodu, který je řídícím orgánem programu OP PIK, jenž je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizátorem zakázky je společnost EVČ s.r.o., jejíž nabídka byla vybrána ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Samotná realizace projektu již úspěšně probíhá a její dokončení je plánováno na červenec 2017. Po dokončení celého projektu se předpokládá snížení energetické náročnosti o 1,6 GWh za rok, zejména ve formě úspor zemního plynu, a dále až 160 MWh za rok ve formě elektrické energie.