Upravit stránku

Co nabízíme

Osobní rozvoj

Pozice firmy KBA Grafitec na pracovním trhu je podpořena aktivitami personálního oddělení. Zpětné vazby od zaměstnanců nebereme na lehkou váhu a v pravidelných intervalech zhodnocujeme výkony zaměstnanců a cestou dialogu se snažíme vytvořit co nejkvalitnější pracovní prostředí.

Právě díky personálnímu oddělení prochází každý nový zaměstnanec naší firmy po svém nástupu odborným zapracováním na svou pozici. Tato fáze, trvající obvykle jeden až tři měsíce, je vedena profesionálním školitelem, který daného jedince pečlivě připravuje, podle adaptačního plánu, na plnění úkolů a požadavků pro konkrétní pracovní místo. Kariérní rozvoj a školení jsou dostupné rovněž pro stávající zaměstnance naší firmy, a to formou individuálního tréninkového plánu či dalšími prostředky zajišťující kariérní rozvoj. Díky nabytým zkušenostem a znalostem následně není problém využít například schopné zaměstnance z výroby pro programování strojů.

KBA-Grafitec se podílí na organizaci hned několik výměnných programů, které jsou pro zaměstnance skvělou příležitostí, jak se přímo seznámit s německou centrálou a jak získat cenné zkušenosti s mezinárodním prostředím. Právě z Německa je řízen zákaznický servis, komunikace i prodejní aktivity. Své jazykové dovednosti pak můžete mimo jiné zlepšit v nabízených jazykových kurzech, ve kterých se můžete věnovat němčině, angličtině, španělštině či hebrejštině.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Společnost KBA-Grafitec je tzv. rodinně orientovaný zaměstnavatel, což zaměstnancům přináší bez pochyb mnoho benefitů. Firma přímo v Dobrušce provozuje firemní dětskou skupinu Grafinka, kam mohou maminky nebo tatínkové, kteří jsou ve firmě zaměstnáni, odvést své malé ratolesti. Dostupná je pro děti taktéž finanční podpora letních a zimních rekreačně-sportovních pobytů. Svým zaměstnancům na administrativních pozicích zajišťujeme flexibilní pracovní dobu a individuální přístup pří plánování směn kolegů ve výrobě. Naši zaměstnanci pracují primárně v tzv. jednosměnném modelu směn s čtyřicetihodinovým pracovním týdnem. Práce o víkendu je odměňována nad rámec zákonné mzdy. Každý pracovník má bez ohledu na směnu zajištěno zvýhodněné stravování v prostorách společnosti.

Odměňování

Společnost KBA Grafitec si je vědoma důležitosti práce svých zaměstnancům a umí je tedy náležitě ocenit. Nejen to je důvodem, proč našim pracovníkům vyplácíme atraktivní mzdy, jak mimo jiné potvrdila také nezávislá studie mezd vypracovaná v roce 2017. Dalším krokem,  kterým se snažíme vyjádřit podporu zaměstnancům, pracujícím ve směnném režimu, je možnost výběru jednoho týdne dovolené, který je v kalendářním roce navíc k již 4 uzákoněným týdnům.