Exkurze studentů 3. ročníku ze střední průmyslové školy z Nového města nad Metují

Dnes, ve čtvrtek 2.11.2017 jsme měli možnost ukázat naše prostory a procesy studenty oborů Strojírenství a Informační technologie. Opět nechyběl odborný průvodce, díky kterému byli účastníci schopní zodpovědět všechny otázky, které jsme si pro ně připravili na konci celé exkurze. Se studenty jsme probrali možnost  získání praktických zkušeností již při studiu, tak aby měli příležitost osvojit si schopnosti a dovednosti, které jsou klíčové pro správné uplatnění nejen v KBA-Grafitec. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na spolupráci s některými ze studentů.