Kontrola kvality

3-osé souřadnicové měřící zařízení:

Zeiss Prismo 10

  • rozjezdy X x Y x Z 1200 x 2400 x 1000 mm
  • měřící technologie Calypso VAST Navigator
  • SW Calypso CNC Geometry 

Zeiss Prismo 7

  • rozjezdy X x Y x Z 900 x 1500 x 650 mm

Zeiss VMM 850 S

  • rozjezdy X x Y x Z 850 x 1700 x 550 mm

Tato tři měřící zařízení ZEISS pracují v samostatných a klimatizovaných pracovištích. Zařízení jsou schopna přepočítávat aktuální teplotu dílce na danou teplotu, takže měření není zatížené rozdílnou chybou teploty měřených dílců.


Dílenská měřidla:

Zeiss DuraMax

  • rozjezdy X x Y x Z 500 x 500 x 500 mm
  • měřící technologie Calypso CAST XXT TL3
  • SW Calypso CNC Geometry

Zeiss ScanMax

  • rozjezdy X x Y x Z 700 x 350 x 300 mm
  • hmotnost dílce max 50 kg

Zařízení DuraMax a ScanMax jsou přesná dílenská měřidla sloužící pro snadnou a rychlou kontrolu správnosti rozměrů obráběných dílců.


Statistické řízení procesu

Při kritických parametrech je prováděna SPC analýza (Statistické řízení procesu), naměřené hodnoty jsou automaticky zasílány do txt souborů a import těchto souborů do SPC programu, který vyhodnocuje stabilitu výrobního procesu, je poté manuální. Na základě výsledků SPC analýzy jsou prováděna opatření vedoucí k minimalizaci zmetkovitosti a udržení stabilního procesu výroby.

Umožňujeme provést SPC analýzu na základě naměřených dat