Upravit stránku

Naše technické profese

Práce s přesností na mikrometry nás všechny spojuje. Každý zaměstnanec denně zajišťuje vysokou kvalitu každého kusu, který je vyroben. Zodpovědný přístup všech pracovníků tak staví naše výrobní stroje i celou společnost do pozice lídra ve svém oboru. Klíčem k úspěchům naší firmy na trhu je rozhodně spolupráce všech zaměstnanců naší společnosti a zejména pak jednotlivých oddělení. Požadavky i individuální potřeby našich zákazníků řeší a konzultuje oddělení vývoje, konstrukce i IT. Také z tohoto důvodu jsou pracovníci technických oblastí vybaveni PC s 3D softwarem, což jim umožňuje, aby si všechny části od plánování výroby přes programování, elektroniku a následnou montáž mohli provádět sami.

KBA-Grafitec investuje nejen do vzdělání svých zaměstnanců, ale také do výzkumu, který je pro naši společnost nepostradatelný. Právě výzkum nám umožňuje udržet naše vedoucí postavení v oblasti mikro technologií a současně se neustále zlepšovat ve všech relevantních procesech.

 • Frézař, Brusič

  Jako frézař nebo brusič vytváříte silnou technickou základnu naší firmy. Ať už máte zájem o zaučení v KBA Grafitec nebo přicházíte s potřebnou praxí, u nás dáváte jednotlivým dílům tvar. Na našich moderních obráběcích strojích vyrábíte díly dle objednávky a už od počátku výrobního procesu se podílíte na tvorbě konečné kvality našich produktů. Z tohoto důvodu je v těchto profesích pochopení technických výkresů a výrobních pokynů zásadní. V naší stále rostoucí společnosti s vysokými očekáváními našich zákazníků, je důležité, abychom pracovali týmově. Proto považujeme za důležité, aby každý zaměstnanec také ovládal i jiné stroje a byl tak flexibilní při zastoupení svého kolegy. Jste technický zručný/á, máte technické uvažování a k tomu umíte pracovat s měřícími přístroji? Pak máte nejlepší předpoklady pro práci v KBA Grafitec v technických odděleních.

 • Obráběč kovů, Obsluha NC-strojů

  Vaše schopnosti při nastavování a obsluze strojů a zařízení jsou u  nás vítány. Na přidělených obráběcích strojích vyrábíte díly dle požadavků našeho klienta a svého odborného mistra. Hned od počátku procesu ovlivňujete konečnou kvalitu produktů. K tomu je nezbytná znalost technických výkresů a výrobních návodů. Měli byste umět vytvořit řídicí program NC stroje a také umět zadat jeho korekce. V naší stále rostoucí společnosti spolu s vysokými očekáváními našich zákazníků, je důležité, abychom pracovali týmově.  Z tohoto důvodu považujeme za důležité, aby každý zaměstnanec také ovládal i jiné stroje a byl tak flexibilní při zastoupení svého kolegy. Úzce spolupracujete s mistrem například při optimalizaci obráběcích procesů a dohledu nad výrobním procesem.

  Rozumíte a zajímáte se o ovládání a obsluhu strojů a k tomu máte znalosti měřících přístrojů? Pak máte nejlepší předpoklady pro práci v KBA Grafitec v technických odděleních.

 • Pracovník montáže

  V oddělení montáže jste zodpovědný za spojení jednotlivých dílů v konečný celek. Zde sestavujete z dodaných dílů válce pro tiskové stroje. Spolu s porozuměním technických výkresů a montážních návodů a ve spojení se strojním vzděláním máte správné předpoklady začít svou kariéru v montáži KBA Grafitec. Pracujeme s vysoce přesnými mikro-technologiemi. Proto je zde zásadní znalost technologických postupů montáže, nářadí a přípravků, vyvažování apod., u nás se totiž každý zaměstnanec podílí na konečném produktu.

  V naší stále rostoucí společnosti s nejpreciznějšími očekáváními našich zákazníků, je důležité, abychom pracovali týmově. Proto považujeme za důležité, aby všichni zaměstnanci také detailně ovládali další montážní postupy, aby se v týmu mohli vzájemně zastupovat.
 • Pracovník kontroly kvality

  Schopnost analýzy a schopnost rozpoznat správně vyrobený výrobek se snoubí v oddělení kontroly kvality. S našimi vysoce přesnými mikro technologiemi jsme schopni vždy vyrábět nejlepší výrobky a chceme udržet tento vysoký standard za všech okolností. Za tímto účelem hledáme zaměstnance pro oblast řízení kvality, kteří nás podpoří svými technickými znalostmi a detailní znalostí technické dokumentace. Jako pracovník kontroly kvality se staráte o to, aby naše vyrobené stroje a zařízení splňovaly nejvyšší technické požadavky.

  V oddělní kontroly kvality jsme vybaveni 3D měřícími přístroji. Zde kontrolujete součásti pro naše výrobky pomocí tří dimensionální měřicí techniky a porovnáváte je s požadovanou rozměrovou přesností. Připravujete dokumentaci pro řešení neshodných dílů a orientujete se ve statistických metodách vyhodnocování.

  S naší centrálou v Německu, jsme v neustálém spojení. Velmi dobrá úroveň angličtiny či němčiny, je právě v řízení jakosti velmi důležitá. Jen tak můžeme naše vysoké standardy kvality jasně komunikovat a splňovat.
 • Technolog

  Jako technolog v KBA Grafitec nastavujete správné postupy. Jste zodpovědný za technologické procesy obrábění a montáže. To obnáší například řídící programy CNC strojů pro obrábění, volby nástrojů obrábění, nebo optimalizace strojů a zařízení. Programování se týká především jedinečných technologií přesného obráběním, s nimiž pracujeme. Jako technolog máte díky úpravám programů CNC strojů přímý dopad na kvalitu našich výrobků. Jste zapojen do každodenních operativních činností a připravujete například programy pro nabídky a pro výrobu našim zákazníkům.

  Podílíte se aktivně na řešení problémů a ovládáte technologie obrábění, stejně jako MS Office či SAP-PP modul? Pak můžete určitě jako technolog obohatit naše technická oddělení.
 • Odborný konstruktér - mechanika

  Svými nápady nám dáváte důležitý impuls pro náš rozvoj. U nás vytváříte konstrukční podklady pro zajištění výrobních prostředků a spolupráce s externími dodavateli. Přitom se dotýkáte výrobně-technických, kvalitativních a ekonomických aspektů. Rádi stavíte, tak jako my, na flexibilních modulárních řešeních. KBA Grafitec přenáší na své zaměstnance velkou odpovědnost, ale také jim dává odpovídající prostor. Jako odborný konstruktér jste v přímém spojení s vedením, protože se spoléháme na vaše podněty ke zvýšení produktivity a kvality výroby. S naší vysoce přesnou mikro technologií dokážeme mnohé už dnes a zítra chceme být ještě lepší. Podporujete nás tím, že svými návrhy na využití nových výrobních nástrojů, nářadí, strojů zlepšujete organizaci a přinášíte úsporná opatření.

  V naší rozvíjející se společnosti s nejpreciznějšími očekáváními ze strany našich zákazníků je důležité, abychom s nimi byli v neustálém kontaktu. To s sebou nese nutné cestování do zahraničí, aktivní znalost angličtiny a ideálně také němčiny. Zvlášť se zkušeností konstruktéra ve strojírenství, orientací v moderních pneumatických systémech a znalostí v UG NX u nás můžete mít vliv na velmi významná rozhodnutí.

 • Elektronik

  Cítíte se jako doma v multioborovém týmu a máte zájem o integrovaná řešení? Naši elektronici kompletují kabely, vodiče a elektronické prvky na základě elektro dokumentace, která je vytvářena v souladu s potřebami našich zákazníků. To zahrnuje testování obvodů a přizpůsobení softwaru. Je výhodou, pokud se orientujete v požadavcích dle vyhlášky č. 50 - § 5 a § 6. U nás se každý zaměstnanec přímo podílí na vývoji řešení, proto je naprosto nezbytné vzájemné sdílení informací. Máte-li odpovídající jazykové znalosti, nabízíme Vám účast na mezinárodních projektech.

  Jako výrobce strojů vysoce orientovaný na kvalitu, považujeme za důležité, aby právě ve funkcích na rozhraní oborů designu, vývoje softwaru, aplikační techniky a výroby pracovali kolegové s chladnou hlavou, s odbornou péčí a smyslem pro detail. Je důležité porozumět požadavkům našich zákazníků a převádět je v chytrá řešení.