Upravit stránku

Projekt 43

08.05.2017Kopecký Jakub

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: březen 2017 až únor 2019

Název projektu: KBA-Grafitec s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004439

Stručný popis:
Cílem společnosti KBA-Grafitec s.r.o. je doplnit a rozšířit vzdělání zaměstnanců svých a partnerské společnosti a seznámit je s novinkami v oborech, které jsou pro jejich pracovní náplň vhodné. Do vzdělávání bude zapojeno přes 140 zaměstnanců, u kterých jsme vnitřní analýzou shledali potřebu doplnění kvalifikace, nutnost rozšíření znalostí a prohloubení kompetencí. Další skupinou jsou vedoucí pracovníci, které bychom rádi podpořili v manažerských dovednostech.

Jaký problém projekt řeší:
Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 148