Uskutečněné zakázky ve druhém čtvrtletí dosáhly hodnoty 454,4 mil. euro a skupina Koenig & Bauer je tak na cestě k dosažení cílů pro rok 2018

  • Nárůst zakázek o 17,2 % v prvním pololetí
  • Značné objednávky v rámci bezpečnostního a obalového tisku
  • Větší nárůst dodávek v druhém pololetí než v předchozím roce
  • EBIT (zisk před zdaněním a úroky) oproti přechozímu roku poklesl, kvůli nižším výnosům spojených s dodávkou
  • Poměr přijatých objednávek k počtu prodaných jednotek je 1,37. Hodnota objednávek čekajících na vyřízení je mimořádně vysoká – dosahuje hodnoty 805,8 m euro
  • Cash flow z provozních aktivit – 17,4 mil. euro
  • Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv činí 35,6 %

původní článek můžete nalézt zde