Upravit stránku

Závěrečné práce (Bakalářské, Diplomové)

Ukažte nám, co ve vás je!

Stojíte těsně před absolvováním strojírenských a technických oborů a schází vám pouze zpracování problematiky z praxe v závěrečné práci?  Studentům bakalářských i magisterských programů nabízíme inovativní prostředí mikro technologií, kde mohou uplatnit zmíněné teoretické znalosti a obohatit je o naše praktické znalosti a zkušenosti z oboru. Pro budoucí absolventy je to velká šance, jak získat cenné pracovní zkušenosti a pozvednout tak svůj kariérní start na vyšší úroveň!

#PrintYourFuture

Napsat závěrečnou práci lze v rámci všech oddělení, které se u nás nacházejí. Pro případného zájemce je to možnost, jak využít nabídky zajímavých projektů, slibné perspektivy a kontaktu s kompetentní kontaktní osobou, která s ním bude práci ve všech fázích stáže konzultovat.

Velmi rádi zodpovíme všechny další případné dotazy týkající se našeho programu pro absolventy vysokých škol.

Aktuální nabídka témat závěrečných prací

 • Systém obalů a transportních boxů ve firmě pro vyráběné položky
  • Popis aktuálního stavu - interní položky včetně externích kooperaci
  • Návrh systémového řešení od zajištění pro nové položky až po likvidaci obalu, kategorizace obalů, vytvoření systému pro cirkulaci obalů – zamezení nedostatku obalů
  • Zapracovat i systém čištění obalů
  • Jaké jsou možné způsoby čištění
  • Možnost využití externích firem (mycí linky, úklidová firma)
  • Možnost zajištění mycího zařízení a řešení čištění v rámci firmy
  • Systematické řešení oprav a čištění kovových přepravních obalů – rez, odloupnutá barva, nečistoty
  • Ekonomické porovnání
  • Přínosy
 • Informační systém pro WorkFlow technické přípravy výroby
  • Popis aktuálního stavu – zpracování TPV pro výrobu, nákup položek zadaných od interních/externích zadavatelů.
  • Řešit dohledatelnost, aktuální stav, přidělování priorit, požadovaných termínů z výroby.
  • Vzájemně provázané oblasti: pracovní (technologické) postupy, Pomocné výrobní prostředky (přípravky), NC-programy, Nástrojové sestavy, Listy celkové kooperace (nákup).
  • Možná řešení v MS Office, využití SAP, …
 • Opravy povrchů tiskových tlakových válců
  • Optimalizace oprav povrchů válců lokální galvanizací pro minimalizaci velikosti ovlivněné plochy a minimalizaci vizuálního rozdílu.
  • Možnost realizovat opravy v průběhu broušení.
 • Plazmový nástřik tiskových válců
  • Optimalizace procesu plazmatického nástřiku povrchů válců pro minimalizaci vad.
  • Definovat požadované parametry, podmínky pro příprava povrchu, vlastní nanášení, identifikace vady.
  • Možnost lokálních oprav.
 • Stanovení kategorizace obráběných položek
  • Rozčlenění obrobků do skupin dle prvků dílu, technologie obrábění.
  • Sloužilo by pro vyhledávání pro plánování a technologii
  • Nalezení alternativní technologie
  • Možnost externích výpomocí - kooperace
  • Vyhledávání položek odpovídajících zadání (broušené díly, zinkované, …)
 • Optimalizace stavu skladových zásob
  • Teorie – druhy zásob, způsoby oceňování, řízení a náklady
  • Analýza a popis systému skladové evidence
  • Návrh a realizace návrhů na zlepšení
  • Analýza přínosů daných opatření
 • Optimalizace vyskladňování a zavážení montáže
  • Teorie – skladové hospodářství, zásoby, jejich členění a procesní řízení logistiky
  • Analýza současného stavu vyskladňování, vychystávání a zavážení
  • Návrh a realizace vhodných metod optimalizace
  • Analýza přínosů daných opatření