Fotoreportáž z prvního ročníku Firemního dne

Jelikož si v Koenig & Bauer Grafitec vážíme svých zaměstnanců, druhou květnovou sobotu jsme jim touto akcí poděkovali za odvedenou práci. V dopoledních hodinách se otevřely brány naší firmy pro zaměstnance a jejich rodiny. Odpolední program se již konal na městském stadionu Václava Šperla. Ač nám počasí moc nepřálo, akce se velmi vydařila a všem účastníkům děkujeme za společně strávené chvilky!