Praxe pro studenty a absolventy

Při rozšiřování výroby, a tedy i pracovních míst, se nesoustředíme pouze na nábor zkušených zaměstnanců s několikaletou praxí. V průběhu let se zaměřujeme také na motivaci mladých lidí, zejména studentů a absolventů, kterým se mnohdy jejich první pracovní zkušenosti a praxi snažíme zprostředkovat.

Pokud u nás student píše závěrečnou práci, je to pro nás velmi cenný impuls, na oplátku jsme tedy ochotni mu poskytnout odbornou podporu. Pokud jste student či absolvent využijte příležitosti dostat se ze školy přímo do strojírenské firmy a okuste, co práce v inovativním ale současně tradičním prostředí přináší.

Další neméně cennou možností, jak se jako student seznámit s naší prácí, jsou dny otevřených dveří, při kterých se seznámíte blíže s chodem firmy, výrobou i konkrétními informacemi o kariérních možnostech v rámci Koenig & Bauer Grafitec.

 

Tréninkové centrum

Koenig & Bauer Grafitec jakožto zaměstnavatel trvá na tom, aby byl každý nový zaměstnanec na své pracovní zařízení pečlivě připraven a dostal se na požadovanou úroveň znalostí. Proto klademe velký důraz na adaptační program, který probíhá přímo v našem závodě, tedy v reálném pracovním prostředí. Do dílčích týmů přivádí nové zaměstnance zkušení trenéři, kteří jim průběžně přibližují požadavky i celou problematiku jejich pracovní činnosti. Cílem je, abyste se jako nový zaměstnanec cítil ve své roli dobře a bez problému se seznámil/a s naší firmou, její kulturou i spolupracovníky. Ačkoliv budete v adaptačním programu, budete odměňováni standardní výší mzdy.

 

Přímý nástup

Přímý nástup je v zásadě možný na všech odděleních. Ať už ve výrobě, v oblasti IT, výzkumu a vývoje nebo v obchodních oblastech – stále jsme otevřeni novým talentům. Dokonce i v případě, že nenaleznete vhodné pracovní místo v naší burze, spontánní žádost o práci je vítána. Jsme flexibilní a opravdové talenty si nenecháváme utéct.

Dlouhodobý vztah s našimi zaměstnanci je pro nás důležitý, proto se o všechny členy našeho týmu staráme již od samého začátku, kdy každý z nově příchozích pracovníků obdrží plán zapracování a rozvoje. Naši spolupráci a především přímou komunikaci se zaměstnanci všech oddělení potvrzuje také fakt, že mnozí z nich pracují pro naši společnost i 30 let. Máme zájem o to, abyste se svou prací mohli rozvíjet, stejně tak jako i samotná společnost.

 

Prázdninové a školní praxe

Máte zájem o praxi/stáž v naší společnosti? Nabídneme vám možnost nahlédnout do našich rozmanitých oblastí působení Koenig & Bauer Grafitec. Poznáte každodenní výzvy přesné a zároveň malosériové strojírenské výroby.

Pokud jste se ještě nerozhodli ohledně vaší profesní dráhy, je možná letní stáž u nás to správné řešení. Každoroční nabídka pracovních stáží v naší firmě je velmi pestrá. Vyzkoušet si tak můžete různé činnost. Do našich prostor často necháváme nahlédnout také studenty. Právě studenti u nás mohou absolvovat svou povinnou, samozřejmě placenou, praxi. Chcete-li si tedy doplnit své základní teoretické znalosti získané studiem také o praktickou zkušenost, jste u nás na správném místě. V závislosti na Vašem studijním oboru a oblasti zájmů Vám bude umožněno nahlédnout do všech procesních kroků strojírenství. Existuje tedy hned několik možností, jak nejen v průběhu školního roku zjistit, co vás z našeho oboru nejvíce zajímá a vyzkoušet si to přímo v praxi.

 

Závěrečné práce (Bakalářské, Diplomové)

Stojíte těsně před absolvováním strojírenských a technických oborů a schází vám pouze zpracování problematiky z praxe v závěrečné práci?  Studentům bakalářských i magisterských programů nabízíme inovativní prostředí mikro technologií, kde mohou uplatnit zmíněné teoretické znalosti a obohatit je o naše praktické znalosti a zkušenosti z oboru. Pro budoucí absolventy je to velká šance, jak získat cenné pracovní zkušenosti a pozvednout tak svůj kariérní start na vyšší úroveň!

#PrintYourFuture

Napsat závěrečnou práci lze v rámci všech oddělení, které se u nás nacházejí. Pro případného zájemce je to možnost, jak využít nabídky zajímavých projektů, slibné perspektivy a kontaktu s kompetentní kontaktní osobou, která s ním bude práci ve všech fázích stáže konzultovat.

Velmi rádi zodpovíme všechny další případné dotazy týkající se našeho programu pro absolventy vysokých škol.

Ing. Jan Slabý

HR manažer

+420 494 672 376
+420 601 133 147
jslaby@kba-grafitec.cz