Praxe studentů v Koenig & Bauer Grafitec s.r.o.

S novým školním rokem se u nás ve firmě jako každý rok rozběhly studentské praxe. Poslední dva týdny nás navštěvovali studenti oboru strojírenství z naší partnerské Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují. Studenti pracovali pod odborným dohledem tak, aby byli kvalitně zaškoleni a poznali systém výroby v naší společnosti. Doufáme, že zkušenosti získané touto praxí využijí nejen při dalším studiu ale i v budoucím profesním životě.